ISTORIC SPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ
„DR. ALEXANDRU POPESCU”

 
            Activitatea   medicală,  ca  parte  a  componentei   militare,  are  rădăcini  vechi  în  orașul  de  graniță  Focșani.  Spitalul Militar Focșani este atestat documentar la 02 iulie 1832 potrivit cercetătorilor locali care s-au folosit de un document din care rezultă că „Cinstitul magistrat al judeţului Slam Rîmnic şi Vel Spătarul oastei Ţării Româneşti ce târguiau şi plăteau reparaţia casei în care funcţiona spitalul oștirii”. Acest lucru ne întărește convingerea că la acea vreme spitalul militar funcționa, considerabil mai devreme, întrucât i se deteriorase deja acoperişul de şindrilă – iar spital era, pentru că Focşaniul era oraş de graniţă cu vamă, care era normal că era păzită, aşa cum spune o mai veche pravilă de grăniceri, dorobanţi de judeţ, miliţii ale pământului, deci, ostaşi.
            Autoritățile militare române reclamau nevoia unui spital și acesta s-a înfiripat cu mari eforturi. Potrivit izvoarelor istorice găsim că între anii 1828 și 1836 la Focșani a funcționat un spital militar de campanie rusesc. Totodată aflăm că „medicul Antonie Paleologu, medic de frunte al sectorului V din județul Slam Râmnic își exprimă în anul 1831 viguros dorința de a se transfera la nou înființatul Spital Militar de la Focșani”, cerere ce nu i-a fost aprobată de autoritățile timpului.   
            Prin Regulamentul adoptat de Consiliul de administrație din 09 iunie 1857 și prin decretul domnesc 1902/16 august 1857, se pun bazele Școlii Naționale de Medicină și Farmacie cu scopul de a forma ofițerii de sănătate pentru serviciul sanitar al armatei, a spitalelor și a districtelor. După anul 1859 când a luat ființă serviciul sanitar al armatei unificat, având în frunte, ca inspector, pe harnicul dr. Carol Davila, acesta insistă a se înființa la Focșani un spital militar cu 100 de paturi, care să deservească garnizoana Focșani, dar și vecinii. Dr. Carol Davila participă la Focșani la unificarea serviciilor militare din Moldova și Țara Românească, când s-au stabilit și uniformele comune ce vor fi purtate de lucrătorii sanitari (medici, veterinari și farmaciști). 
            Carol I (1866 -1914) domnitor și rege al României semnează, în toamna anului 1876, ordinul de înființare a 10 regimente militare, printre care Regimentul 10 Dorobanți PUTNA la Focșani. După încheierea Războiului de Independență 1877 – 1878, Focșani a devenit un important centru militar, care în timpul manevrelor militare sau a concentrărilor depășea vremelnic peste 5000 de combatanți. Aici se găseau importante regimente militare, vestitul Regiment 10 Putna (fost 10 Dorobanți), Regimentul V apoi XI Artilerie Grea, Regimentul 44 Obuziere, Regimentul V Cavalerie, unde s-a instruit ca tânăr locotenent de roșiori, Alexandru Averescu, devenit mareșal al României (1934), Regimentul de Pionieri și Căi Ferate și alte subunități de aprovizionare și rezervă. Toată această suflare omenească, mobilizată în numele patriei și apărarea ei impunea și îngrijire medicală.     
            La 28.03.1883 date despre Spitalul Militar Focşani apar în jurnalul Consiliului de Miniștri nr. 7, când se aprobă numirile în funcție de medici-șefi ai Diviziilor militare teritoriale, iar la Divizia VI din Focșani, cu spitalul de divizie aferent, a fost numit medicul de regiment clasa I Dr. Ion Șerbănescu.
            Prin decizia Ministerului nr. 101 din 17 mai 1888  privind numărul subofițerilor din administrație repartizați pe diferite servicii, arată că la Corpul 3 Armată, Spitalul Militar Focșani, pe diferite servicii i se repartizează 1 subofițer de administrație.
            În Monitorul Oficial nr.75 se publică Anunțul nr.305 din 30 iunie 1894 „în conformitatea ordinului ministrului de război nr.1153, comunicat cu al Corpului II Armată nr 7404 și al Diviziei VI Infanterie nr. 4388, se face cunoscut spre cunoștința general că, pe ziua de 15 iulie 1894 orele 10 a.m., se va ține licitația publică în localul Spitalului Militar Focșani (Casa Prodan) pentru vinderea efectelor și obiectelor spitalicești scoase afară din serviciu.” De unde se trăgea concluzia că nașterea Spitalului Militar este legată de perioada regulamentară (1832) și perioada marilor transformări din 1859 – 1864. Faptic, Spitalul Militar funcționa pe bază de comandă din 1882 cu medic șef numit în anul 1883.
            În cadrul arhivei   Primăriei Focșani  din data de 25 mai 1943, se regăsește documentul  prin care  se arată că „Spitalul Militar Focșani din strada Cuza Vodă, învecinat la nord și vest cu strada Comisia Centrală, la sud cu Canalul Ispirliu și proprietatea Victoriei Bibescu, având suprafața construită de 1355 mp plus 428 mp în construcție și 38.224 mp neclădiți, este cumpărat în anul 1891 cu actele existente la Ministerul Apărării Naționale, pentru spitalul militar cu titlul de proprietate.”
             Potrivit evidenței comandanților Spitalului Militar pentru perioada 1884 – 1916 la comanda spitalului au fost următorii medici:
 • Maior dr. Bălăceanu George, în perioada 1884 -1885, (cu Ghencicov Constantin, șef farmacie și Taverni Alexandru, administrator principal);
 • Lt.col. dr. Dumitrescu Vasile – 1885 – 1889;
 • Lt.col. dr. Vasilescu Nicolae -1889 – 1892;
 • Lt.col. dr. Telemac Vasile -1892 – 1895;
 • Lt.col. dr. Chessim Bogdan – 1896 – 1900;
 • Lt.col. Popovici George – 1900 – 1903;
 • Lt.col. dr. Zaremba Mihai – 1903 – 1911;
 • Lt.col. dr. Iliescu Sava – 1911 – 1912;
 • Lt.col. dr. Zaremba Mihai – 1912– 1913;
 • Lt.col. dr. Popescu Gheorghe -1913 -1916;
            În primul război mondial, datorită situaţiei tactice şi strategice creată prin retragerea în Moldova, Spitalul Divizionar este mutat la Botoşani în 1916. Între medicii chirurgi din această vreme, îl găsim pe Conf. Dr. Victor Gomoiu, pe front, unde acţionează scoţând răniţii de la punctele medicale regimentale şi transportându-i la spitalele mobile ce acţionau în zona frontului, făcând activitate de triaj şi prim-ajutor calificat.
            Potrivit evidenței comandanților Spitalului Militar Focșani pentru perioada 1914 – 1939 au fost la comandă următorii medici:
 • Col. dr. Marosin Nicolae - 1917 -1921;
 • Col. dr. Faur Constantin -1921- 1937;
 • Maior dr. Pușcă Alexandru – 1937 -1939;
            În al doilea război mondial, Spitalul Militar de Divizie, se transformă în Spital de Zonă Interioară cu 800 de paturi, fiind cazat în localul propriu al spitalului din bariera Mărăşeşti. Aici, activează medici cunoscuţi şi apreciaţi în Vrancea ca, Dr. Puşcă, Dr. Cazan, Dr. Abageru, şi alţii.
În perioada 1939 – 1960,  la comanda Spitalul Militar au fost:
 • Lt.col. Pușcă Alexandru – 1939 -1942;
 • Col. dr. Faur Constantin – 1942 -1943;
 • Lt.col. Pascu Alexandru - 1944 – 1946;
 • Col. dr. Cazan Alexandru – 1946 – 1947;
 • Col. dr. Boiu Dumitru – 1947 -1949;
 • Col. dr. Epure Virgil – 1949 – 1952;                                                                                              
 • Col. dr. Coșciuco Virgil – 1952 – 1953;
 • Mr. dr. Stoleru Dumitru – 1953 – 1958;
 • Mr. dr. Petrescu Mihai – 1958 – 1959;
 • Lt.col. dr.Stoleru Dumitru – 1959 -1960.
              În spital, până în anii 1955 – 1960, se efectuau operaţii mici şi mijlocii, la fel erau şi la Spitalul Judeţean din localitate.
              La Spitalul Militar Focșani au fost realizate primele rezecţii de stomac cu anestezie locală, ceea ce a reprezentat o premieră în județul Vrancea, colecistectomii şi toată gama de operaţii ginecologice, până la colpo – histerectomia totală cu adenomectomie.
             De asemenea, spitalul a fost dotat cu aparat de anestezie cu circuit închis, de fabricaţie cehoslovacă. Dr. Gheorghe Popovici – specialist chirurg, şcolit la Leningrad, de altfel, a fost cel ce a dat primele anestezii de acest fel la noi.
            În contextul transformărilor survenite în asigurarea serviciilor medicale din România, la data 14.06.1960, în baza Ordinului Ministerului Forțelor Armate nr. 218 din 27.05.1960, Spitalul Militar Focșani preia cazarma 1715, înființată în anul 1925, cu destinația Școală Subofițeri Jandarmi.
            Prin Decizia nr. 129/27.04.1979  si  Decizia nr. 396/22.10.1979  a  Marelui Stat Major al Forțelor Armate, se certifică  existența Spitalului  Militar Focșani,  având  ca obiect de activitate, furnizarea de  servicii medicale. 
            Începand cu anul 1979 Spitalul Militar funcţionează pe amplasamentul actual, în Focşani, în imediata vecinătate a Tribunalului, a Colegiului Naţional Unirea şi a sediului I.P.J.Vrancea. Spitalul se întinde pe o suprafaţă de 1,36 ha, funcţionând în cazarma 1715 Focşani.
            În 1980 se construieşte actualul pavilion principal A1, dat în folosinţă în 1982, alcătuit din demisol, parter şi patru etaje. Actualmente toate actele medicale de specialitate se desfăşoară în acest pavilion deservit de alte anexe.
             Începând cu 20.09.2000, în baza Ordinului nr. M – 114 al ministrului Apărării Naționale, Spitalul Militar Focșani devine Spitalul Militar de Urgență, având alocate 340 de paturi.
            Unitatea a primit denumirea onorifică “Dr. Alexandru Popescu”, în baza H.G. nr.1559 din 18.12.2003, în memoria ilustrului medic, fost șef al Direcției Medicale în perioada 1975 – 1983.
            Începând cu luna iunie 2019, spitalul a intrat într-un amplu proces de reabilitare și consolidare, prin implementarea obiectivului de investiții: „Consolidare și reabilitare pavilion spital, pavilion punct termic, pavilion bloc alimentar, spălătorie și pentru reabilitarea rețelelor de utilități”, activitate estimată a se finaliza la sfârșitul anului 2022.
            Activitatea medicală, administrativă, managerială în general, s-a ghidat după standardele de performanţă, prevăzute în Ordinul M.S.112/2007,  cât şi în Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.68/2013.
             În subordinea S.M.U. Focşani se află Centrul Militar de Sănătate Buzău ca anexă, care asigură servicii medicale în ambulatoriu.
 În perioada 1960- 2020 comanda Spitalului Militar Focșani a fost asigurată de următorii:
 • Col. dr. Negulescu Cristea – 1960;
 • Lt.col. dr. Petrescu Mihai – 1960 - 1962;
 • Col.dr. Grozea Dumitru – 1962 – 1987;
 • Col.dr. Maiorov Mihail – 1987 - 1991;
 • Col.dr. Răghină Neculai – 1991 - 1998;
 • Col.dr. Dușinchi Constantin – 1998 – 2004;
 • Col. dr. Nechita Cristian – 2004 – 2008;
 • Col.dr. Costache Florin – 2008 - 2010;
 • Col.dr. Adochiței Constantin – 2011 – 2017;
 • Col. Ivan Sorin – 2017 – 2020
 • Col. Roman Vasile – 2020 – .
            Participări în misiuni internaţionale:
            Cu medici şi subofiţeri sanitari în cadrul următoarelor misiuni:
- Spitalul Militar de Campanie nr. 50 – Somalia 15.07-07.11.1994;
- Spitalul de Campanie ,,UNAVEM III”, 20.11.1995-01.06.1996;
- Echipa medicală în cadrul misiunii pentru reconstrucţia provinciei Konduz din Afganistan şi în cadrul detaşamentului ,,ENDURING FREEDOM”, în perioada 2004-2010;
-Echipa medicală în cadrul operaţiunii IRAQI FREEDOM ABU-GHARIAB-IRAQ, în perioada 2005-2009.
Top