CONSILIUL MEDICAL
    În cadrul Spitalului Militar de Urgenţă ,,Dr. Alexandru Popescu” Focşani  funcţionează un Consiliu medical format din următorul personal militar şi civil:
 Preşedinte: colonel (med.) Ceapă-Antofie Marian, şef secţie medicală în cadrul secţiei chirurgie generală;
Membri: colonel (med.) Popescu Decebal, şef secţie medicală în cadrul secţiei medicină internă, împuternicit director medical;
         - colonel (med.) Ştirbăţ Adrian Florin, şef laborator medicină preventivă;
         - colonel (med.) Găman Florentin, şef ambulatoriu Integrat;
         - căpitan (farm.) Andronic Adrian, farmacist în secţia Farmacie;
         - pcc med. Grosu Ionescu Mariana, medic primar în laboratorul analize medicale;
         - pcc med. Oană Alina, medic primar în secţia „A.T.I.”;
         - pcc med. Zară Marilena, medic primar în laboratorului radiologie şi imagistică medicală.
Mr.(med.) Cojocariu Petru, șeful Centrului militar de sănătate – Buzău participă la ședințele Consiliului Medical și la ședința lunară de lucru a comandantului (directorului general).
Secretar: Plt.adj.pr. Borcea Daniela, sanitar principal în secţia chirurgie generală.
         CONSILIUL DE ETICĂ
     La nivelul Spitalului Militar de Urgenţă ,,Dr. Alexandru Popescu” Focşani, funcţionează Consiliul de Etică, în următoarea  componenţă:
            Preşedinte: Pcc med. Ionescu Mihai, medic primar în secţia chirurgie generală.
            Membri permanenţi: 
Mr. (med.) Dumitrașcu Marian, medic specialist în C.P.U.;
Pcc med. Dumitrache Mădălina, medic primar în compartimentul neurologie;
Pcc med. Zară Marilena, medic primar în laboratorul de radiologie și imagistică medicală;
Plt.adj.pr. Pîrlog Violeta,  sanitar principal în secţia chirurgie generală;
Pcc Ionescu Marian Vasile, asistent medical principal în compartimentul psihiatrie.
          Secretar: Pcc  Fătu Octavia-Luminiţa, asistent medical principal în secţia „A.T.I.”.
 
            Membri supleanţi:
Pcc med. Maxim Carmina, medic specialist în secție medicină internă;
Pcc med. Nicolai Serghei, medic specialist în secția „A.T.I.”;
Pcc med. Grosu Mariana, medic primar în laboratorul analize medicale;
Sg.maj. Manolescu-Gabriela, sanitar principal în C.P.U.;
Pcc Ciobotaru Luminița-Daniela, asistent medical principal în laboratorul analize medicale.
 Secretar: Pcc Constantinescu Carmen Silvica, asistent medical principal în compartimentul dermatovenerologie.
Top