SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ ”Dr. ALEXANDRU POPESCU” FOCȘANI

Accesare servicii

 
1. Cum mă programez la un medic din cadrul Spitalului Militar de Urgență ”Dr. Alexandru Popescu” Focșani?
     Programările se pot face telefonic la numerele de pe site-ul smufocsani.mapn.ro, on-line pe adresa de mail smuf.programari@gmail.com sau prin prezentare directă.

2. Cui se adresează serviciile Spitalului Militar de Urgență ”Dr. Alexandru Popescu” Focșani?
      Spitalul Militar de Urgență “Dr. Alexandru Popescu” Focșani este o structură subordonată Direcţiei Medicale, destinată asigurării asistenţei medicale de specialitate pentru personalul militar, civil şi membrii familiilor acestora din unităţile şi formaţiunile militare arondate din zona de responsabilitate, precum şi pentru pensionarii militari, veteranii de război și alte categorii de asigurați din județele Bacău, Buzău și Vrancea. De asemenea, asigură serviciul de medicină operațională pentru generarea unei Facilități Medicale de Tratament –ROL 2B

3. Care sunt actele necesare pentru prezentarea în cabinetul medical?
       În cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Militar de Urgență „Dr.Alexandru Popescu” Focșani, pacientul trebuie să aiba asupra lui următoarele acte:
  • Buletin de identitate/Card de identitate
  • Bilet de trimitere
  • Card de sanatate
4. Internarea în Spitalul Militar de Urgență ”Dr. Alexandru Popescu” Focșani
se face în regim de ”internare de zi” sau ”internare continuă”?
Internările în Spitalul Militar de Urgență „Dr.Alexandru Popescu” Focșani sunt atât în regim de ”internare de zi” cât și de ”internare continuă”
 
5. Care sunt actele necesare internării în spital?
       Actele necesare internării sunt:
  • Bilet de internare
  • Buletin sau carte de identitate
  • Cardul de sănătate (sau Adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru pacienţii cărora nu le-a fost emis cardul de sănătate sau l-au refuzat din anumite motive)
  • Adeverinţă tip (în original) de la locul de muncă din care să reiasă calitatea de asigurat şi numărul de zile de concediu medical de care s-a beneficiat în ultimele 12 luni calendaristice;
  • Cuponul de pensie (pe cât posibil din ultima lună anterioară internării) (original sau xerocopie);
6. Cum pot accesa serviciile Compartimentului Primiri Urgență?
       Pacienții sunt rugați să vină însoțiți de un act de identitate cu CNP (cardul de sanatate nu este necesar în urgență)
       Pacienții pot veni la spitalul militar în CPU cu mijloace medicale (ambulanță, smurd, etc.) sau mijloace proprii nemedicale.

7. Dacă doresc să consult un alt medic sau să merg la o altă clinică/spital, unde pot găsi lista medicilor, respectiv a cliniclor?
       Site-ul CASAOPSNAJ are lista completă a furnizorilor cu care există contract. În partea stângă, Furnizori Serv.Med.
       Site-ul Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vrancea are afișat furnizorii de servicii medicale din județul Vrancea.
       Pentru Buzău, informațiile se găsesc pe site-ul Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău.