SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ ”Dr. ALEXANDRU POPESCU” FOCȘANI

Misiunea spitalului

 

        Spitalul Militar de Urgență “Dr. Alexandru Popescu” Focșani este o structură subordonată Direcţiei Medicale, destinată asigurării asistenţei medicale de specialitate pentru personalul militar, civil şi membrii familiilor acestora din unităţile şi formaţiunile militare arondate din zona de responsabilitate, precum şi pentru pensionarii militari, veteranii de război și alte categorii de asigurați din județele Bacău, Buzău și Vrancea. De asemenea, asigură serviciul de medicină operațională pentru generarea unei Facilități Medicale de Tratament –ROL 2B și este acreditat ANMCS.
        Dispune de o structură complexă de specialități dotate cu aparatură medicală performantă, personal medical specializat, asistență medicală spitalicească acordată în regim de spitalizare continuă și de zi, asigură condiții de examinare clinică, paraclinică și de laborator, tratament medical și chirurgical, de recuperare, îngrijire, realizează  asigurarea farmaceutică, expertiza medico-militară a personalului militar, inspecţia sanitară de stat şi inspecţia sanitară veterinară de stat, evacuare medicală și servicii medicale de ambulatoriu integrat.
        Laboratorul de medicină preventivă are în responsabilitate supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile din unităţile militare dislocate în judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea.