SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ ”Dr. ALEXANDRU POPESCU” FOCȘANI


CARIERA

 • 16.04.2024 Anunț organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de Consilier juridic debutant
 • 11.04.2024 Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Medic specialist / Cabinet Ortopedie și Traumatologie
 • 11.04.2024 Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Medic specialist / Compartiment Oftalmologie
 • 11.04.2024 Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Medic specialist / Cabinet asistență medicală primară CMS Buzău
 • 02.04.2024 Anunț cu rezultatele probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție Consilier juridic debutant
 • 26.03.2024 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Consilier juridic debutant
 • 11.03.2024 Anunț organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de Consilier juridic debutant
 • 15.09.2023 Anunț cu rezultatele obținute la examenul pentru încadrarea funcției militare de Șef Secție Medicală
 • 28.08.2023 Anunt examen incadrare functie Sef Sectie Medicala
 • 09.08.2023 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea funcției șef secție medicala
 • 01.08.2023 Anunț examen pentu ocuparea funcției militare de conducere șef secție medicală în secția chirugie generală
 • 29.06.2023 Anunț cu rezultatele finale ale examenului pentru promovarea în gradul/treapta profesională imediat superioară
 • 26.06.2023 Anunț cu rezultatele probei scrise la examenul pentru promovarea în gradul/treapta profesională imediat superioară
 • 20.06.2023 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de examen pentru promovarea în gradul/treapta profesională superioară
 • 15.06.2023 Anunt rezultate finale sef sectie medicala
 • 14.06.2023 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs sef secție medicala.
 • 09.06.2023 Anunț organizare examen promovare în gradul/treapta profesională superioară
 • 06.06.2023 Anunț organizare examen pentru ocuparea funcției de șef secție medicală
 • 17.05.2023 Anunț privind suspendarea procedurii de ocupare a posturilor vacante
 • 16.05.2023 Anunț privind suspendarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de personal civil
 • 15.05.2023 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de medic specialist / cabinet ortopedie și traumatologie
 • 12.05.2023 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor Muncitor calificat I (Croitor)
 • 28.04.2023 Anunț concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat IV (electromecanic)
 • 28.04.2023 Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical / compartiment primire urgențe
 • 27.04.2023 Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical / cabinet medicină internă
 • 26.04.2023 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de muncitor calificat I (Croitor)
 • 29.03.2023 Anunt rezultate finale concurs promovare
 • 24.03.2023 Anunt rezultate proba scrisa concurs promovare
 • 16.03.2023 Anunt rezultate selectie dosar examen promovare
 • 09.03.2023 Anunț examen pentru promovarea în gradul/treapta profesională imediat superioară
 • 19.10.2022 Anunt rezultate finale concurs director financiar
 • 11.10.2022 Anunt rezultate proba selectie dosare director financiar.
 • 20.09.2022 Anunt examen pentru încadrarea funcției militare de director-financiar contabil, cu personalul militar avizat de către comisia de selecție nr. 2 din cadrul S.M.Ap.

   05.09.2022 Anunt rezultate proba clinica post medic civil CMS Buzau oftalmologie
  03.08.2022 Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție casier
  28.07.2022 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție casier
  28.07.2022 Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant  de execuție arhivar
  27.07.2022 Anunț concurs / examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată de timp a unui post vacant de personal civil contractual: medic specialist, specialitatea oftalmologie
  26.07.2022 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție arhivar
  25.07.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție casier
  20.07.2022 Anunt rezultate selectie dosare de concurs posturi medici
  20.07.2022 Anunt proba scrisa post vacant executie arhivar
  19.07.2022 Anunt rezultate contestatii selectie dosare post casier
  19.07.2022 Anunt rezultate finale concurs sef formatie pompieri si pompier

  15.07.2022 Anunt rezultate finale post de conducere sef birou gr. II contabilitate
  15.07.2022 Anunt rezultate selectie dosare post de executie casier
  15.07.2022 Anunt rezultate finale concurs posturi ingrijitoare si agent DDD
  14.07.2022 Anunt rezultate interviu posturi vacante de executie sef formatie pompier si pompier
  12.07.2022 Anunț cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de îngrijitoare și agent DDD
  12.07.2022
  Anunt selectie dosare post vacant de executie Arhivar
  .
  12.07.2022 Anunt rezultate interviu functie de conducere Sef birou gr. II in birou contabilitate.
  12
  .07.2022 Anunt reluare procedura concurs farmacist perioada determinata.

  08.07.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de șef formație pompieri și pompier
  08.07.2022 Anunț cu rezultatele finale la  concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de economist gr. I  
  07
  .07.2022 Anunț rezultat solutionare contestatii la depunerea dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de farmacist cu drept de libera practica.
  07.07.2022 Anunț cu rezultatele finale pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de asistent medical secția farmacie.
  06.07.2022 Anunț cu rezultate solutionare contestatie asistent medical farmacie CMS Buzau
  06.07.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de îngrijitoare și agent DDD

  06.07.2022 Anunț rezultate proba scrisa la concursul Sef biou gr. II birou contabilitate
  05.07.2022 Anunț cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de economist gradul I
  04.07.2022 Anunț cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de asistent medical secția farmacie

  01.07.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de farmacist cu drept de libera practica.
  30.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de casier studii medii
  30.06.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de șef formație pompieri și pompier
  29.06.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de economist gr. I  
  28.06.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de îngrijitoare și agent DDD

  28.06.2022 Anunț cu rezultatele rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de asistent medical secția farmacie
  27.06.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de conducere de Șef birou gr. II în biroul contabilitate la financiar-contabil
  27.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de arhivar studii medii
  21.06.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de economist gr. I
  20.06.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de asistent medical secția farmacie

  20.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată de timp a posturilor vacante de farmacist
  15.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea posturilor de șef formație pompieri și pompier
  10.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de execuție de îngrijitori și agent DDD
  09.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată de timp a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual
  09.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de conducere de Șef birou gr. II în biroul contabilitate la financiar-contabil
  07.06.2022 Anunt concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată de timp a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual: medic specialist neurologie; medic specialist medicină de familie; medic specialist nefrologie.
  03.06.2022 Anunț cu rezultatele finale la examenul organizat cu salariații unității
  03.06.2022 Anunț cu rezultatele la proba interviu a examenului organizat cu salariații unității
  03.06.2022 Anunț concurs încadrare posturi vacante de economist gr. I
  02.06.2022 Anunț concurs asistenti medicali  secția farmacie

  30.05.2022 Anunț cu rezultatul probei scrise la examenul organizat cu salariații unități

  27.05.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de examen organizat cu salariații unității
  23.05.2022 Anunț examen cu salariații unității încadrați pe perioadă determinată
  20.05.2022 Anunț concurs medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie
  27.04.2022 Anunț cu rezultatele examenului de promovare în treapta imediat superioară pentru personalul din cadrul Spitalului Militar de Urgență  ''Dr. Alexandru POPESCU'' Focșani
  08.04.2022 Anunț examen pentru promovarea în gradul / treapta profesională imediat superioară
  25.03.2022 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului organizat, în perioada 20.04-21.04.2022, pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil.
  22.03.2022 Anunț concurs pentru încadrarea funcției militare de director - financiar contabil, cu personalul militar avizat de către comisia de selecție nr. 2 din cadrul S.M.Ap.
  22.02.2022 Anunț cu rezultatele finale obținute la examenul pentru încadrarea postului civil de medic, fără grad profesional, confirmat în specialitatea ”medicină de urgență” în C.P.U. la directorul medical al Spitalului Militar de Urgență ”Dr. Alexandru Popescu” Focșani
  18.02.2022 Anunț cu rezultatele finale la examenul pentru încadrarea postului civil de medic, confirmat în specialitatea dermatovenerologie

  16.02.2022 Anunț concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de execuție de medic în specialitatea medicină de urgență și medic în specialitatea dermatovenerologie.

  04.02.2022 Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie "Pompier" în formaţia intervenţie la incendiu
  01.02.2022 Anunţ cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuţie "Pompier" în formaţia intervenţie la incendiu
  28.01.2022 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III (instalator apă-canal), 1 post perioadă nedeterminată
  26.01.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pompier, în formația de intervenție la incendiu 4 posturi, perioadă nedeterminată
  25.01.2022 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III (instalator apă-canal), 1 post perioadă nedeterminată
  25.01.2022 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (Fochist) 1 post-perioadă nedeterminată

  20.01.2022 Anunţ cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru încadrarea postului civil de farmacist în specialitatea farmacie generală - C.M.S. Buzău
  20.01.2022 Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru ocuparea postului civil de farmacist în specialitatea farmacie generală - C.M.S. Buzău
  20.01.2022 Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului civil de farmacist în specialitatea farmacie generală - C.M.S. Buzău

  19.01.2022 Anunț privind reluarea desfășurării concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Pompier, 4 posturi, perioadă nedeterminată
  19.01.2022 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (Fochist) 1 post-perioadă nedeterminată
  18.01.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III (instalator apă-canal), 1 post perioadă nedeterminată

  17.01.2022 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de infirmieră
  14.01.2022 Anunț cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviului - post vacant infirmieră

  13.01.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III ( fochist )
  12.01.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs / examen pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de medic, specialitatea medicină de urgență și medic, specialitatea dermatovenerologie
  12.01.2022 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de infirmieră
  10.01.2022 Anunț cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de agent D.D.D.

  10.01.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III (instalator apă-canal), 1 post perioadă nedeterminată
  07.01.2022 Anunț încadrare funcție militară șef secție farmaceutică
  06.01.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de infirmieră și agent D.D.D.
  04.01.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat III ( fochist ) la centrala termică
  03.01.2022 Anunț privind detaliile organizatorice pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată de timp a unui post vacant de prsonal civil contractual de farmacist, specialitatea "farmacie generală"
  03.01.2022 Anunț cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei de selecționare a dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de infirmieră
  31.12.2021 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Muncitor calificat III ( electrician )

  30.12.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de infirmieră și agent D.D.D.
  29.12.2021  Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului civil vacant de execuție de farmacist, specialitatea "farmacie generală" / C.M.S. Buzău
  28.12.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor Calificat III ( electrician )
  24.12.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de Muncitor Calificat III ( instalator apă-canal )
  22.12.2021 Anunț privind suspendarea desfășurării concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie Pompier în formația intervenție la incendiu
  22.12.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie Muncitor calificat III (electrician) la microstructura Formațiunea de cazarmare
  21.12.2021 Anunț cu rezultatele contestației la proba scrisă din cadrul concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție pompier în formația intervenție la incendiu
  21.12.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat III ( fochist ) la centrala termică
  17.12.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pompier, în formația de intervenție la incendiu
  15.12.2021 Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant cu normă întreagă pe perioadă determinată de farmacist cu drept de liberă practică, specialitatea ”farmacie generala”.
  15.12.2021 Anunț cu rezultatele finale la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical în tomografie computerizată din laboratorul radiologie și imagistică medicală
  14.12.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante de execuție de: Infirmieră/Compartiment primire urgențe/ Director medical, 1 post; Infirmieră/Compartiment neurologie/ Director medical, 1 post; Infirmieră/Compartiment oftalmologie / Secția chirurgie general / Director medical, 1 post; Infirmieră/Laborator radiologie și imagistică medicală/ Director medical, 1 post; Agent D.D.D./Laborator de medicină preventivă/ Director medical, 1 post.
  13.12.2021 Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat III (electrician)
  10.12.2021 Anunț cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical în tomografie computerizată din laboratorul radiologie și imagistică medicală
  09.12.2021 Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie "Pompier" în formaţia intervenţie la incendiu

  08.12.2021 Anunţ cu rezultatele finale obţinute la examenul pentru încadrarea postului civil de medic specialist în specialitatea psihiatrie
  06.12.2021 Anunt cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrareapostului vacant de execuție de asistent medical în tomografie computerizată din laboratorul radiologie și imagistică medicală, perioadă nedeterminată
  03.12.2021 Bibliografia şi tematica de concurs pentru funcţia militară vacantă de Şef secţie farmaceutică
  25.11.2021 Anunț cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical în tomografie computerizată din laboratorul radiologie și imagistică medicală, perioadă nedeterminată
  24.11.2021 Anunţ concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuţie de Muncitor calificat III (electrician)
  24.11.2021 Anunţ concurs / examen şef secţie farmaceutică
  23.11.2021 Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de asistent medical principal / Microbiologie / Laborator de analize medicale, perioadă nedeterminată
  23.11.2021 Anunț cu rezultatele finale obținute la examenul pentru încadrarea postului civil de medic specilialist în specialitatea "O.R.L.'' / Cabinet O.R.L. / C.M.S. Buzău
  22.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de pompier în formația intervenție la incendiu din microstructura asigurare sprijin
  18.11.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical principal, Microbiologie / Laborator analize medicale, perioadă nedeterminată

  18.11.2021 Anunț concurs / examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată de timp a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual
  17.11.2021 Anunț privind concursurile / examenele pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată de timp a unor posturi vacante de personal civil contractual ( medici specialiști )
  15.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de conducere Sef birou gr.II în biroul comunicații și informatică la locțiitorul pentru probleme de stat major.

  15.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de execuție de medic în specialitatea medicină de urgență și medic în specialitatea dermatovenerologie.
  12.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de Medic specialist în biroul managementul calității serviciilor de sănătate din structuri de sprijin decizional.
  12.11.2021 Anunt cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de asistent medical pr. în microbiologie din laborator analize medicale
  09.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de asistent medical / tomografie computerizată / Laborator radiologie și imagistică medicală.
  05.11.2021 Anunț cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Inspector de specialitate gr.I la securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supaveghere tehnică și metrologică legală din structuri de sprijin decizional
  04.11.2021 Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical principal în microbiologie din laboratorul de analize medicale
  02.11.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Inspector de specialitate gr.I la securitate și sănătate în muncă.
  28.10.2021 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Economist specialist IA în compartimentul decontări financiar-contabil din structuri de sprijin decizional
  27.10.2021 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de asistent medical (studii postliceale) în sala de tratamene din secția medicină internă
  27.10.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs / examen pentru încadrarea posturilor civile vacante de execuție , pe perioadă nedeterminată
  27.10.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Inspector de specialitate gr.I la securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supaveghere tehnică și metrologică legală din structuri de sprijin decizional

  22.10.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Economist specialist IA în compartimentul decontări la financiar-contabil
  21.10.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical în sala de tratamente din secția medicină internă
  19.10.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de asistent medical principal în microbiologie din laborator analize medicale
  19.10.2021 Anunț cu rezultatele finale a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Contabil IA în biroul achiziții publive și contractări din structuri de sprijin decizional
  19.10.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs examen pentru încadrarea posturilor civile vacante de execuție, pe perioadă neterminată
  18.10.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Inspector de specialitate gr. I la securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală
  18.10.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție  Economist specialist IA în compartimentul decontări financiar-contabil din structuri de sprijin decizional
  18.10.2021 Anunț Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție Șef formație pompieri în formația intervenție la incendiu
  15.10.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție asistent medical în sala de tratamente din sectia medicină internă
  14.10.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Contabil IA în biroul achiziții publice
  12.10.2021 Anunț cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei de selecționare a dosarelor a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical / medicină internă
  08.10.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție Contabil IA
  08.10.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical / medicină internă
  06.10.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs încadrarea postului vacant de execuție Economist specialist IA în compartimentul decontări la financiar-contabil
  01.10.2021 Anunț Concurs angajare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de Inspector de specialitate gr. I la securitate și sănătate în muncă
  30.09.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil IA în  biroul achiziții
  22.09.2021 Anunț Concurs angajare asistent medical în sala de tratamente în secția medicină internă
  21.09.2021 Anunț Concurs angajare economist specialist IA  în compartimentul decontări la financiar-contabil
  15.09.2021 Anunț Concurs angajare contabil IA în biroul achiziții publice și contractări din structuri de sprijin decizional
  08.09.2021 Anunț Concurs pentru ocuparea funcțiilor de medici pe perioadă nedeterminată
 • 20.09.2022 Metodologia de organizare și desfășurare a examenului organizat, în perioada 19.10 - 21.10.2022, pentru ocuparea funcției de director-financiar contabil