Spitalul Militar de Urgență Focșani

Legislație

 
  • DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI DIN 27 APRILIE 2016
  • LEGE NR.544 DIN 12 OCTOMBRIE 2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
  • HOTĂRÂRE NR. 123 DIN 7 FEBRUARIE 2002 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
  • HOTĂRÂREA NR. 478/2016 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC, APROBATE PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 123/2002
  • LEGEA NR.46 DIN 21 IANUARIE 2003 DREPTURILOR PACIENTULUI
  • ORDIN  NR. 1410/2016 DIN 12 DECEMBRIE 2016 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE APLICARE A LEGII DREPTURILOR PACIENTULUI NR. 46/2003
  • LEGE NR.95 DIN 14 APRILIE 2006 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
  • LEGEA NR. 101/2019 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 80/1995 PRIVIND STATUTUL CADRELOR MILITARE