Spitalul Militar de Urgență Focșani


20.09.2022 Anunt examen pentru încadrarea funcției militare de director-financiar contabil, cu personalul militar avizat de către comisia de selecție nr. 2 din cadrul S.M.Ap.
20.09.2022 Metodologia de organizare și desfășurare a examenului organizat, în perioada 19.10 - 21.10.2022, pentru ocuparea funcției de director-financiar contabil
 05.09.2022 Anunt rezultate proba clinica post medic civil CMS Buzau oftalmologie
03.08.2022 Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție casier
28.07.2022 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție casier
28.07.2022 Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant  de execuție arhivar
27.07.2022 Anunț concurs / examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată de timp a unui post vacant de personal civil contractual: medic specialist, specialitatea oftalmologie
26.07.2022 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție arhivar
25.07.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție casier
20.07.2022 Anunt rezultate selectie dosare de concurs posturi medici
20.07.2022 Anunt proba scrisa post vacant executie arhivar
19.07.2022 Anunt rezultate contestatii selectie dosare post casier
19.07.2022 Anunt rezultate finale concurs sef formatie pompieri si pompier

15.07.2022 Anunt rezultate finale post de conducere sef birou gr. II contabilitate
15.07.2022 Anunt rezultate selectie dosare post de executie casier
15.07.2022 Anunt rezultate finale concurs posturi ingrijitoare si agent DDD
14.07.2022 Anunt rezultate interviu posturi vacante de executie sef formatie pompier si pompier
12.07.2022 Anunț cu rezultatele probei interviu la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de îngrijitoare și agent DDD
12.07.2022
Anunt selectie dosare post vacant de executie Arhivar
.
12.07.2022 Anunt rezultate interviu functie de conducere Sef birou gr. II in birou contabilitate.
12
.07.2022 Anunt reluare procedura concurs farmacist perioada determinata.

08.07.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de șef formație pompieri și pompier
08.07.2022 Anunț cu rezultatele finale la  concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de economist gr. I  
07
.07.2022 Anunț rezultat solutionare contestatii la depunerea dosarelor pentru concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului vacant de farmacist cu drept de libera practica.
07.07.2022 Anunț cu rezultatele finale pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de asistent medical secția farmacie.
06.07.2022 Anunț cu rezultate solutionare contestatie asistent medical farmacie CMS Buzau
06.07.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de îngrijitoare și agent DDD

06.07.2022 Anunț rezultate proba scrisa la concursul Sef biou gr. II birou contabilitate
05.07.2022 Anunț cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de economist gradul I
04.07.2022 Anunț cu rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de asistent medical secția farmacie

01.07.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de farmacist cu drept de libera practica.
30.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de casier studii medii
30.06.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de șef formație pompieri și pompier
29.06.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la  concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de economist gr. I  
28.06.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de îngrijitoare și agent DDD

28.06.2022 Anunț cu rezultatele rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de asistent medical secția farmacie
27.06.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de conducere de Șef birou gr. II în biroul contabilitate la financiar-contabil
27.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de arhivar studii medii
21.06.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor vacante de economist gr. I
20.06.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de asistent medical secția farmacie

20.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată de timp a posturilor vacante de farmacist
15.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea posturilor de șef formație pompieri și pompier
10.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de execuție de îngrijitori și agent DDD
09.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată de timp a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual
09.06.2022 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de conducere de Șef birou gr. II în biroul contabilitate la financiar-contabil
07.06.2022 Anunt concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată de timp a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual: medic specialist neurologie; medic specialist medicină de familie; medic specialist nefrologie.
03.06.2022 Anunț cu rezultatele finale la examenul organizat cu salariații unității
03.06.2022 Anunț cu rezultatele la proba interviu a examenului organizat cu salariații unității
03.06.2022 Anunț concurs încadrare posturi vacante de economist gr. I
02.06.2022 Anunț concurs asistenti medicali  secția farmacie

30.05.2022 Anunț cu rezultatul probei scrise la examenul organizat cu salariații unități

27.05.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de examen organizat cu salariații unității
23.05.2022 Anunț examen cu salariații unității încadrați pe perioadă determinată
20.05.2022 Anunț concurs medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie
27.04.2022 Anunț cu rezultatele examenului de promovare în treapta imediat superioară pentru personalul din cadrul Spitalului Militar de Urgență  ''Dr. Alexandru POPESCU'' Focșani
08.04.2022 Anunț examen pentru promovarea în gradul / treapta profesională imediat superioară
25.03.2022 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului organizat, în perioada 20.04-21.04.2022, pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil.
22.03.2022 Anunț concurs pentru încadrarea funcției militare de director - financiar contabil, cu personalul militar avizat de către comisia de selecție nr. 2 din cadrul S.M.Ap.
22.02.2022 Anunț cu rezultatele finale obținute la examenul pentru încadrarea postului civil de medic, fără grad profesional, confirmat în specialitatea ”medicină de urgență” în C.P.U. la directorul medical al Spitalului Militar de Urgență ”Dr. Alexandru Popescu” Focșani
18.02.2022 Anunț cu rezultatele finale la examenul pentru încadrarea postului civil de medic, confirmat în specialitatea dermatovenerologie

16.02.2022 Anunț concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de execuție de medic în specialitatea medicină de urgență și medic în specialitatea dermatovenerologie.

04.02.2022 Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie "Pompier" în formaţia intervenţie la incendiu
01.02.2022 Anunţ cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea  postului vacant de execuţie "Pompier" în formaţia intervenţie la incendiu
28.01.2022 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III (instalator apă-canal), 1 post perioadă nedeterminată
26.01.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pompier, în formația de intervenție la incendiu 4 posturi, perioadă nedeterminată
25.01.2022 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III (instalator apă-canal), 1 post perioadă nedeterminată
25.01.2022 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (Fochist) 1 post-perioadă nedeterminată

20.01.2022 Anunţ cu rezultatele finale obţinute la concursul pentru încadrarea postului civil de farmacist în specialitatea farmacie generală - C.M.S. Buzău
20.01.2022 Anunţ cu rezultatele probei practice la concursul pentru ocuparea postului civil de farmacist în specialitatea farmacie generală - C.M.S. Buzău
20.01.2022 Anunţ cu rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului civil de farmacist în specialitatea farmacie generală - C.M.S. Buzău

19.01.2022 Anunț privind reluarea desfășurării concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Pompier, 4 posturi, perioadă nedeterminată
19.01.2022 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat III (Fochist) 1 post-perioadă nedeterminată
18.01.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III (instalator apă-canal), 1 post perioadă nedeterminată

17.01.2022 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de infirmieră
14.01.2022 Anunț cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviului - post vacant infirmieră

13.01.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III ( fochist )
12.01.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs / examen pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de medic, specialitatea medicină de urgență și medic, specialitatea dermatovenerologie
12.01.2022 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de infirmieră
10.01.2022 Anunț cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de agent D.D.D.

10.01.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție muncitor calificat III (instalator apă-canal), 1 post perioadă nedeterminată
07.01.2022 Anunț încadrare funcție militară șef secție farmaceutică
06.01.2022 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de infirmieră și agent D.D.D.
04.01.2022 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat III ( fochist ) la centrala termică
03.01.2022 Anunț privind detaliile organizatorice pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată de timp a unui post vacant de prsonal civil contractual de farmacist, specialitatea "farmacie generală"
03.01.2022 Anunț cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei de selecționare a dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de infirmieră
31.12.2021 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Muncitor calificat III ( electrician )

30.12.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de infirmieră și agent D.D.D.
29.12.2021  Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului civil vacant de execuție de farmacist, specialitatea "farmacie generală" / C.M.S. Buzău
28.12.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de Muncitor Calificat III ( electrician )
24.12.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de Muncitor Calificat III ( instalator apă-canal )
22.12.2021 Anunț privind suspendarea desfășurării concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie Pompier în formația intervenție la incendiu
22.12.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie Muncitor calificat III (electrician) la microstructura Formațiunea de cazarmare
21.12.2021 Anunț cu rezultatele contestației la proba scrisă din cadrul concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție pompier în formația intervenție la incendiu
21.12.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de muncitor calificat III ( fochist ) la centrala termică
17.12.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție pompier, în formația de intervenție la incendiu
15.12.2021 Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant cu normă întreagă pe perioadă determinată de farmacist cu drept de liberă practică, specialitatea ”farmacie generala”.
15.12.2021 Anunț cu rezultatele finale la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical în tomografie computerizată din laboratorul radiologie și imagistică medicală
14.12.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante de execuție de: Infirmieră/Compartiment primire urgențe/ Director medical, 1 post; Infirmieră/Compartiment neurologie/ Director medical, 1 post; Infirmieră/Compartiment oftalmologie / Secția chirurgie general / Director medical, 1 post; Infirmieră/Laborator radiologie și imagistică medicală/ Director medical, 1 post; Agent D.D.D./Laborator de medicină preventivă/ Director medical, 1 post.
13.12.2021 Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de Muncitor calificat III (electrician)
10.12.2021 Anunț cu rezultatele interviului la examenul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical în tomografie computerizată din laboratorul radiologie și imagistică medicală
09.12.2021 Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie "Pompier" în formaţia intervenţie la incendiu

08.12.2021 Anunţ cu rezultatele finale obţinute la examenul pentru încadrarea postului civil de medic specialist în specialitatea psihiatrie
06.12.2021 Anunt cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrareapostului vacant de execuție de asistent medical în tomografie computerizată din laboratorul radiologie și imagistică medicală, perioadă nedeterminată
03.12.2021 Bibliografia şi tematica de concurs pentru funcţia militară vacantă de Şef secţie farmaceutică
25.11.2021 Anunț cu rezultatele dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical în tomografie computerizată din laboratorul radiologie și imagistică medicală, perioadă nedeterminată
24.11.2021 Anunţ concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuţie de Muncitor calificat III (electrician)
24.11.2021 Anunţ concurs / examen şef secţie farmaceutică
23.11.2021 Anunţ cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de asistent medical principal / Microbiologie / Laborator de analize medicale, perioadă nedeterminată
23.11.2021 Anunț cu rezultatele finale obținute la examenul pentru încadrarea postului civil de medic specilialist în specialitatea "O.R.L.'' / Cabinet O.R.L. / C.M.S. Buzău
22.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de pompier în formația intervenție la incendiu din microstructura asigurare sprijin
18.11.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical principal, Microbiologie / Laborator analize medicale, perioadă nedeterminată

18.11.2021 Anunț concurs / examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată de timp a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual
17.11.2021 Anunț privind concursurile / examenele pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată de timp a unor posturi vacante de personal civil contractual ( medici specialiști )
15.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de conducere Sef birou gr.II în biroul comunicații și informatică la locțiitorul pentru probleme de stat major.

15.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante de execuție de medic în specialitatea medicină de urgență și medic în specialitatea dermatovenerologie.
12.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de Medic specialist în biroul managementul calității serviciilor de sănătate din structuri de sprijin decizional.
12.11.2021 Anunt cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de asistent medical pr. în microbiologie din laborator analize medicale
09.11.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție de asistent medical / tomografie computerizată / Laborator radiologie și imagistică medicală.
05.11.2021 Anunț cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Inspector de specialitate gr.I la securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supaveghere tehnică și metrologică legală din structuri de sprijin decizional
04.11.2021 Anunt cu rezultatele selectiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical principal în microbiologie din laboratorul de analize medicale
02.11.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de Inspector de specialitate gr.I la securitate și sănătate în muncă.
28.10.2021 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Economist specialist IA în compartimentul decontări financiar-contabil din structuri de sprijin decizional
27.10.2021 Anunț cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de asistent medical (studii postliceale) în sala de tratamene din secția medicină internă
27.10.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs / examen pentru încadrarea posturilor civile vacante de execuție , pe perioadă nedeterminată
27.10.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Inspector de specialitate gr.I la securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supaveghere tehnică și metrologică legală din structuri de sprijin decizional

22.10.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Economist specialist IA în compartimentul decontări la financiar-contabil
21.10.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical în sala de tratamente din secția medicină internă
19.10.2021 Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de asistent medical principal în microbiologie din laborator analize medicale
19.10.2021 Anunț cu rezultatele finale a concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Contabil IA în biroul achiziții publive și contractări din structuri de sprijin decizional
19.10.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs examen pentru încadrarea posturilor civile vacante de execuție, pe perioadă neterminată
18.10.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție Inspector de specialitate gr. I la securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală
18.10.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție  Economist specialist IA în compartimentul decontări financiar-contabil din structuri de sprijin decizional
18.10.2021 Anunț Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuție Șef formație pompieri în formația intervenție la incendiu
15.10.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție asistent medical în sala de tratamente din sectia medicină internă
14.10.2021 Anunț cu rezultatele interviului la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție Contabil IA în biroul achiziții publice
12.10.2021 Anunț cu rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei de selecționare a dosarelor a concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical / medicină internă
08.10.2021 Anunț cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție Contabil IA
08.10.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuție de asistent medical / medicină internă
06.10.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs încadrarea postului vacant de execuție Economist specialist IA în compartimentul decontări la financiar-contabil
01.10.2021 Anunț Concurs angajare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de Inspector de specialitate gr. I la securitate și sănătate în muncă
30.09.2021 Anunț cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de contabil IA în  biroul achiziții
22.09.2021 Anunț Concurs angajare asistent medical în sala de tratamente în secția medicină internă
21.09.2021 Anunț Concurs angajare economist specialist IA  în compartimentul decontări la financiar-contabil
15.09.2021 Anunț Concurs angajare contabil IA în biroul achiziții publice și contractări din structuri de sprijin decizional
08.09.2021 Anunț Concurs pentru ocuparea funcțiilor de medici pe perioadă nedeterminată