SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ ”Dr. ALEXANDRU POPESCU” FOCȘANI

Comisia de expertiză medico-militară
 

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul de Funcţionare a Comisiilor de Expertiză Medico-Militară, militarii care se vor prezenta în vederea stabilirii aptitudinii sau inaptitudinii vor avea asupra lor următoarele documente:
 
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie.
 • Adeverinţă de salariat/ cupon de pensie.
 • Copie C.I.
 • Card de sănătate.
 • Copie după documentele medicale care să susţină şi să concluzioneze diagnosticele, puse în ordine cronologică de la ultima internare la prima internare.
 • Proces verbal de unitate, foaia cu zilele absente de la program pe motiv de boală pentru ultimele 12/ 24 de luni; fişa de identificare a factorilor de risc şi adeverinţa medicală cu antecedentele patologice personale în cazul în care medicul de familie nu este medicul de unitate.
 • Pentru afecţiunile psihice: Nota de relaţie (caracterizare) şi copie după ultimul raport de evaluare psihologică.
 • Pentru afecţiunile neoplazice: Buletinul anatomopatologic (histiopatologic).
 • Pentru afecţiunile care impun încadrarea în tipul de aptitudine „apt conform fişei postului” se va prezenta extras din fişa portului cu caracter neclasificat.
 • Pentru accidentele de muncă: Procesul verbal de cercetare a accidentului de muncă şi FIAM-ul.
 • Formularul BP2  în caz de boală contactată în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar.
            Prezentarea la Comisia de Expertiză Medico-Militară se va face în baza unei programări la numerele de telefon  0237/216400 sau 0372/346000 interior 1514, între orele 14.00 si 15.00.